luật futsal

Thanh tra Chính phủ "vạch" vi phạm ở dự án sân golf Ngôi sao Yên Bái

Thế Kha

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm liên quan đến Dự án tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái, có trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và Phó chủ tịch tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa ký kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Yên Bái trong thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng và quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Yên Bái, giai đoạn 2010-2020.

Kết luận chỉ rõ, UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên), diện tích khu sân golf 160ha (vượt 60ha) chưa đúng với Quyết định số 1946/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (quy định diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100ha).

Ngày 21/11/2014, UBND tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty cổ phần sân golf Ngôi sao Yên Bái thực hiện Dự án tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái có quy mô 27 lỗ, diện tích dự kiến sử dụng đất 195ha và tổng đầu tư dự kiến trên 683 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vạch vi phạm ở dự án sân golf Ngôi sao Yên Bái - 1

Dự án sân golf Ngôi Sao Yên Bái, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (Ảnh: sangolfvietnam).

Thanh tra Chính phủ phát hiện, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Diện tích đất vượt 95ha là chưa phù hợp với quy hoạch sân golf Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt.

Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án do UBND huyện Trấn Yên phê duyệt chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt. Quy hoạch có bổ sung cơ cấu chức năng sử dụng đất tại một số ô đất nằm trong khu vực sân golf thành đất ở biệt thự chưa phù hợp với quy hoạch sân golf Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt.

Công ty cổ phần sân golf Ngôi sao Yên Bái thực hiện khởi công xây dựng từ năm 2015 khi chưa có mặt bằng xây dựng, chưa có giấy phép xây dựng là chưa phù hợp với Luật Xây dựng.

Đến ngày 25/4/2019, dự án mới được Sở Xây dựng cấp giấy phép cho các hạng mục. Theo tiến độ được phê duyệt so với giấy chứng nhận đầu tư, dự án chậm tiến độ 4 năm.

Sau khi Thanh tra Chính phủ kết thúc thanh tra tại địa phương, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành các quyết định về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái.

UBND huyện Trấn Yên cũng có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án, điều chỉnh quy mô sân golf từ 160ha xuống còn 135ha, phù hợp với Nghị định số 52/2020 của Chính phủ.

"Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Yên Bái (Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng (Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách); Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty cổ phần sân golf Ngôi sao Yên Bái và các tổ chức cá nhân có liên quan", Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh trách nhiệm.

Theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần sân golf Ngôi sao Yên Bái cũng đã trả lại diện tích trên 10,8ha đất biệt thự cho địa phương quản lý tại biên bản bàn giao năm 2020 với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trấn Yên.

Ngoài yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Yên Bái thực hiện xác định tiền thuê đất của dự án, thu nộp về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

luật futsal Sơ đồ trang web

1234