dàn đề 5 số

Nhiều tiện ích mới có thể được tích hợp trên VNeID

Hải Nam

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID; tích hợp ứng dụng VNeID với dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế…

Ngày 11/2, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu, việc triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) là nội dung quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế là "điểm nghẽn" làm chậm tiến độ triển khai đề án, đã được kiểm điểm, đánh giá tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06.

Nhiều tiện ích mới có thể được tích hợp trên VNeID - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: C06).

"Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ; Hoàn thành 9 nhóm mục tiêu của Đề án 06 giai đoạn 2023-2025; Cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID; Ban hành danh mục các nhóm Thủ tục hành chính liên thông điện tử; Đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Riêng đối với nhiệm vụ Đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Chỉ thị nhấn mạnh UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 12 nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản.

Với những người dân đã có tài khoản, phải chi trả 100% trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Chỉ thị cũng yêu cầu UBND các tỉnh, TP tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025.

"Triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đã ban hành.

Chỉ đạo tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm", Chỉ thị 04 nêu.

Nhiều tiện ích mới có thể được tích hợp trên VNeID - 2

Ứng dụng VNeID (Ảnh: C06).

Với nhiệm vụ Ban hành danh mục các nhóm Thủ tục hành chính liên thông điện tử, Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về 2 dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" theo trình tự thủ tục rút gọn. Hoàn thành trong tháng 4/2024.

"Bộ Giao thông vận tải rà soát, làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe và đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID; phối hợp Bộ Công an triển khai giải pháp sử dụng Giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID tại Bình Dương, hoàn thành trong năm 2024", Chỉ thị nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu Bộ này chủ trì tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề nghị xây dựng Luật dữ liệu trong Quý II năm 2024.

Trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an phải cung cấp các tiện ích cho người dân, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng…; tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế... 

dàn đề 5 số Sơ đồ trang web