chơi bài

"Chưa đề án nào được Thủ tướng tập trung chỉ đạo nhiều như Đề án 06"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chưa có đề án nào được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nhiều, cùng sự vào cuộc rất mạnh mẽ của các bộ, ngành như Đề án 06.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện Đề án 06, vào ngày 21/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết những năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều đề án, kế hoạch về tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến… nhưng chưa có đề án nào được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nhiều như Đề án 06, cùng sự vào cuộc rất mạnh mẽ của các bộ, ngành.

Chưa đề án nào được Thủ tướng tập trung chỉ đạo nhiều như Đề án 06 - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đình Nam).

Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hiện, Đề án 06 đã cho thấy những vướng mắc, ách tắc, khó khăn cần giải quyết. Phó Thủ tướng nêu ví dụ: Trong suốt cuộc đời của một người cần khoảng 200 trường dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý. Nhưng cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương còn rời rạc, manh mún, ở nhiều bộ phận khác nhau.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng cho rằng phải đẩy mạnh kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu ngành, địa phương; lập tổ công tác đến tận xã phường để thu thập dữ liệu trên cơ sở tập hợp theo yêu cầu của các sở, ngành, gắn với cơ chế thiết lập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin.

Về việc triển khai cung cấp các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam quyết tâm thực hiện đầy đủ; khẩn trương đồng bộ dữ liệu đã có và kết nối theo từng dịch vụ công.

"Các bộ, ngành phải cử người xuống những địa phương được chọn làm điểm, làm mẫu trong thực hiện Đề án 06, ghi nhận thực tiễn để bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn chung cho cả nước, phải quyết tâm và rất chi tiết, tỉ mỉ", Phó Thủ tướng nói.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; đang triển khai thí điểm 2 dịch vụ công: Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

Tỉnh Hà Nam đã hoàn thiện các điều kiện và thực hiện xong việc kết nối Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Trao đổi những vướng mắc đặt ra khi triển khai Đề án 06 tại Hà Nam, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý các địa phương phải rất sẵn sàng về con người, công nghệ, dữ liệu để kết nối từng bước. Người đứng đầu ở từng cấp phải nắm được kết quả triển khai hằng ngày, các vướng mắc phát sinh để giải đáp, giải quyết ngay.

"Nếu chúng ta không nhận thức đầy đủ việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã hội mà vẫn còn đâu đó tư tưởng xin-cho thì sẽ không thành công", Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Chưa đề án nào được Thủ tướng tập trung chỉ đạo nhiều như Đề án 06 - 2

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tâm Phạm).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy khẳng định, ngay sau buổi làm việc này, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về quy trình, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện cung cấp các dịch vụ công liên thông theo yêu cầu đề ra; tăng cường tuyên truyền về việc triển khai các dịch vụ công liên thông để người dân nắm được, tham gia thực hiện.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên làm tốt công tác cập nhật, làm sạch dữ liệu hộ tịch, y tế, đất đai, an sinh xã hội  phục vụ hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện các mô hình về đăng ký lưu trú; cấp chữ ký số; cấp tài khoản an sinh xã hội phục vụ việc chi trả không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh...

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06). Tiếp sau "tài nguyên gốc cho chuyển đổi số"… Đề án có phạm vi và tầm ảnh hưởng rộng tới đa ngành, địa phương và lĩnh vực.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là:

(1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân;

(2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;

(3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số;

(4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;

(5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể. 

chơi bài Sơ đồ trang web