số đề online

Câu chuyện giao thông

Cái giá của việc lái xe kiểu "khôn lỏi"

(Dân trí) - Mẫu minivan Toyota Siena như "đánh đàn" giữa đường khi liên tục tiến/lùi xe do tài xế khôn lỏi, đi sang làn đối diện để lên trước đoàn xe đang xếp hàng lần lượt xuống bến phụ Phà Vàm Cống, Lấp Vò, Đồng Tháp.

Cái giá của việc lái xe kiểu "khôn lỏi"

Như Phúc
TheoUB An toàn Giao thôngQG

Cái giá của việc lái xe kiểu "khôn lỏi" - 1
số đề online Sơ đồ trang web

1234