xổ số vip

Công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định, người lao động có được tính lương?

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Khi cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định, người sử dụng lao động và người lao động cần thỏa thuận rõ ràng về tiền lương để đảm bảo thu nhập cho người lao động, tránh những tranh chấp sau này.

Theo điểm b, khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động, vào dịp Tết Âm lịch, người lao động được nghỉ 5 ngày và hưởng nguyên lương trong những ngày đó. Do đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải đảm bảo quyền lợi này cho người lao động.

Bên cạnh đó, Nhà nước vẫn luôn khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động (quy định tại khoản 1 Điều 4 Bộ Luật Lao động 2019).

Như vậy, việc công ty cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định sẽ không bị coi là trái luật.

Công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định, người lao động có được tính lương? - 1

Việc công ty cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định sẽ không bị coi là trái luật (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Tuy nhiên, nghỉ Tết dài hơn quy định, người sử dụng lao động và người lao động cần có sự thỏa thuận rõ ràng về vấn đề tiền lương trong thời gian nghỉ này để đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như tránh những tranh chấp sau này.

Cách tính lương những ngày nghỉ thêm

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động được đảm bảo quyền lợi nghỉ làm hưởng nguyên lương 5 ngày làm việc.

Do đó, khi công ty cho người lao động nghỉ dài hơn quy định thì người này sẽ được đảm bảo ít nhất 5 ngày lương. Trong những ngày nghỉ vượt quá thời gian nghỉ Tết quy định, nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận riêng về tiền lương thì thực hiện theo thỏa thuận trước đó.

Thực tế, nhiều công ty thường thỏa thuận nghỉ không hưởng lương hoặc tính trừ ngày phép còn dư trong năm trước của người lao động hoặc thỏa thuận một số tiền hỗ trợ nhất định trong thời gian nghỉ.

Công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định, người lao động có được tính lương? - 2

Nhiều lao động lo lắng về thu nhập những ngày nghỉ Tết dài hơn so với quy định (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Trường hợp không có thỏa thuận nào khác, thời gian nghỉ Tết dài hơn so với quy định được tính là thời gian ngừng việc.

Theo khoản 1, Điều 99 Bộ Luật Lao động 2019, nếu công ty tự ý cho nghỉ thì phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian người lao động không được làm việc.

Trường hợp công ty gặp sự cố về điện, nước hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế nên phải cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

Nếu thời gian ngừng việc từ 14 ngày trở xuống, tiền lương trả cho người lao động theo thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trường hợp ngừng việc trên 14 ngày, tiền lương trả cho người lao động do các bên thỏa thuận phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn lương tối thiểu.

xổ số vip Sơ đồ trang web