jdb66

Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine
Nga đã tấn công vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, sau khi Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn chiến dịch quân sự đặc biệt tại Đông Ukaine hôm 24/2.

Tin tức về Chiến sự Nga - Ukraine

jdb66 Sơ đồ trang web

1234