choi bai.com

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Ngày sinh: 06/6/1962
Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Ban Cán sự đảng

Thông tin về Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

1980 - 1982

Cán bộ Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.

1982 - 1989

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Lý Nhân rồi Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.

1989 - 1990

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi, Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh.

1990 - 1992

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh rồi tỉnh Nam Hà (sau tách tỉnh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà.

4/1992 - 5/1996

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà.

5/1996 - 11/1996

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà.

11/1996 - 11/1997

Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi.

11/1997 - 12/2002

Bí thư Trung ương Đoàn khóa VII, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

01/2003 - 3/2005

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII.

4/2005 - 01/2007

Quyền Bí thư thứ nhất rồi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương.

02/2007 - 8/2007

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự đảng Ngoài nước.

8/2007 - 5/2010

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

5/2010 - 8/2011

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8/2011 - 4/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2016 đến nay

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tin tức về Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

choi bai.com Sơ đồ trang web