dđánh bài online

Thúc đẩy bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

Lê Thanh Xuân

(Dân trí) - Tỉnh Lào Cai đã triển khai tích cực dự án về bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em một cách bài bản.

Triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh Lào Cai đã từng bước nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức cần thiết cho phụ nữ và trẻ em gái trong đồng bào dân tộc.

Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, đã tạo động lực, cơ chế để các cấp hội phụ nữ tổ chức các hoạt động thiết thực.

Đây là lần đầu tiên có riêng một dự án thành phần về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em một cách bài bản.

Thúc đẩy bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số - 1

Tập huấn nâng cao nhận thức về giới và kiến thức về giáo dục giới tính cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ Lào Cai).

Thống kê từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai, các mô hình, hoạt động triển khai trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực; được cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân đón nhận, ủng hộ.

Cụ thể, năm 2022 với nguồn kinh phí phân bổ gần 10 tỷ đồng được triển khai thực hiện ở 4 nội dung với 16 nhóm hoạt động.

Từ nguồn lực này, toàn tỉnh Lào Cai đã thành lập được 324 "Tổ truyền thông cộng đồng" tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ 7 tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm; thành lập 63 Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"…

Bên cạnh đó, còn tổ chức hàng chục buổi đối thoại, qua đó đã tạo cầu nối giữa hội viên, phụ nữ và nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành liên quan đến các vấn đề cộng đồng quan tâm.

dđánh bài online Sơ đồ trang web

1234