lô tô hà nội

Mức đóng đảng phí của đảng viên năm 2024

Lê Thanh Xuân

(Dân trí) - Thu nhập hằng tháng của đảng viên để tính đóng đảng phí bao gồm tiền lương, một số khoản phụ cấp, tiền công, sinh hoạt phí, thu nhập khác.

Mức đóng đảng phí năm 2024 của đảng viên được hướng dẫn tại Công văn 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011.

Theo đó, thu nhập hằng tháng của đảng viên để tính đóng đảng phí bao gồm: tiền lương, một số khoản phụ cấp, tiền công, sinh hoạt phí, thu nhập khác.

Đảng viên xác định được thu nhập thường xuyên, đóng đảng phí theo tỉ lệ (%) của thu nhập hằng tháng (chưa tính trừ thuế thu nhập cá nhân); đảng viên khó xác định được thu nhập thì quy định mức đóng cụ thể hằng tháng cho từng loại đối tượng.

Với đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền công, thu nhập tính đóng đảng phí của đảng viên bao gồm tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Thông tư 03/2006/TTLT-BTC-BNV; các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề được tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

Các khoản phụ cấp không tính thu nhập đóng đảng phí, như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

Với đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tếmức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội...

Tiền công, thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm: Tiền lương theo ngạch bậc; tiền lương tăng thêm (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt; Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị; Các khoản phụ cấp được tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị được hướng dẫn như sau:

Các khoản thu nhập từ quỹ tiền lương của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm, các khoản tiền lương tăng thêm từ kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

lô tô hà nội Sơ đồ trang web